OVER ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

OPS Holland BV - Clean & Green is eigenaar en exploitant van deze website. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Website, ongeacht de wijze waarop toegang tot de Website is verkregen en dekt alle technologieën en apparatuur waarmee Clean & Green de Website aan u beschikbaar stelt.

Deze Algemene Voorwaarden, inclusief enig ander beleid of documenten waarnaar in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen, zijn de Algemene Voorwaarden waarop deze Website en alle producten en diensten aan u beschikbaar worden gesteld.

U dient deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens de Website te gebruiken en te bestellen of u te registeren bij Clean & Green. Door het bezoeken, browsen en/of gebruiken van de Website gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden in hun geheel, ongeacht of u een account opent via de Website, u zich registreert op de Website of inlogt op uw account.

Hoewel niet verplicht, raden wij deze Algemene Voorwaarden uit te printen en een kopie te bewaren voor toekomstige raadpleging. Als alternatief kunt u deze Algemene Voorwaarden via de Website lezen.

Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, gebruik, bezoek of bestel dan niet via de Website.

VESTIGINGSADRES

Clean & Green is een onderdeel van OPS Holland BV,  een in Nederland gevestigde onderneming kantoorhoudend aan de Esdoornlaan 45 B, 4902 TN te Oosterhout. 

1. Gebruik van de Website

1.1. De informatie die u verstrekt wanneer u een bestelling plaatst en/of een account aanmaakt bij CLEAN & GREEN, dient waarachtig en nauwkeurig te zijn.

1.2. Wanneer u de Website gebruikt en producten bestelt dient u:

 • deze Website alleen te gebruiken voor legale doeleinden;
 • deze Website niet te gebruiken op een dusdanige wijze dat dit kan leiden tot aanmoediging, bemiddeling of uitvoering van criminele activiteiten;
 • zich geen toegang te verschaffen of trachten te verschaffen tot de accounts van andere gebruikers;
 • deze Website niet te gebruiken op een zodanige wijze dat u inbreuk maakt op andermans rechten of anderen remt of beperkt bij het gebruikmaken van de Website;
 • niet in strijd te handelen met de bepalingen van Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden (het gebruik van Intellectueel Eigendom);
 • niet bewust of door nalatigheid de website of onze servers te besmetten met virussen, Trojans, wormen of ander schadelijk materiaal;
 • g) niet doordringen of trachten door te dringen door de veiligheidsmaatregelen van de Website, de Website servers via een DOS of een DDOS attack aan te vallen.

1.3.  CLEAN & GREEN heeft het recht om ieder materiaal of bericht dat u op de Website plaatst te verwijderen en behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving uw toegang tot de Website op te schorten of te beperken indien wij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat u één of meerdere Algemene Voorwaarden hebt geschonden.

1.4.  CLEAN & GREEN heeft het onbeperkte recht om passende maatregelen tegen u te nemen om onze rechten of die van anderen te beschermen.

Uw Gegevens en ons Privacybeleid

1.5. Wanneer u de Website gebruikt, een bestelling bij  CLEAN & GREEN plaatst, een bestelling hebt ontvangen en/of u hebt gekozen om uw producten in een  CLEAN & GREEN winkel in uw land af te halen (indien van toepassing), kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen door  CLEAN & GREEN..

1.6. Meer informatie over hoe  CLEAN & GREEN  uw persoonsgegevens gebruikt en onze veiligheidsmaatregelen en het bijbehorende beleid, kunt u lezen in het Privacybeleid. U dient zich ervan bewust te zijn dat wanneer u met deze Algemene Voorwaarden instemt, verondersteld wordt dat u het Privacybeleid in zijn geheel hebt gelezen en accepteert.

 2. Verkoop- en Aankoop Algemene Voorwaarden

Product- en Dienstomschrijvingen

2.1.  CLEAN & GREEN heeft redelijke voorzorgsmaatregelen genomen teneinde ervoor te zorgen dat de op de Website genoemde prijzen correct zijn en dat alle producten juist zijn beschreven. Echter, wanneer u producten via de Website bestelt, houdt u er dan rekening mee dat:

 • de gewichten, maten, afmetingen en mogelijkheden zoals getoond op de Website slechts bij benadering zijn;
 • verpakkingen kunnen afwijken van het getoonde op de Website;
 • hoewel wij trachten de kleuren van onze producten accuraat weer te geven op de Website, is de door u waargenomen kleur afhankelijk van uw monitor en scherminstellingen en wij kunnen niet garanderen dat de kleur zoals getoond op uw beeldscherm exact overeenkomt met de kleur van de producten bij levering en/of ontvangst;
 • variaties in de fabricageprocessen, uw beeldinstellingen en uw computerhardware kunnen de stoffen en ontwerpen van de producten beïnvloeden, wat inhoudt dat de geleverde producten kleine uiterlijke verschillen kunnen hebben ten opzichte van hoe deze worden weergegeven en zijn beschreven op de Website;
 • levering van alle  CLEAN & GREEN producten is afhankelijk van beschikbaarheid, wat inhoudt dat wij niet te allen tijde in staat zullen zijn uw bestelling te leveren. Wij brengen u zo spoedig mogelijk op de hoogte indien een product dat u hebt besteld niet beschikbaar is en indien u ermee instemt, kunnen wij u een alternatief product leveren van gelijkwaardige of hogere kwaliteit en van een gelijke waarde;
 • U dient zich ervan bewust te zijn dat wij uw bestelling alleen kunnen verwerken indien er geen materiële fouten in de beschrijving van de product(en) staan zoals geadverteerd op deze Website en na autorisatie van uw betalingkaart, factureringsverzoek of andere goedgekeurde betaalmethode;
 • de producten, diensten en aanbiedingen die op de Website worden aangeboden wellicht niet beschikbaar zijn in iedere CLEAN & GREEN winkel in uw land (indien van toepassing) en vice-versa.

2.2. De aankoop van bepaalde producten die op de Website beschikbaar zijn gesteld, kunnen onderhavig zijn aan leeftijdsbepalingen zoals aangegeven op de Website. Het is ons wettelijk niet toegestaan deze producten te leveren aan personen die niet voldoen aan deze leeftijdseisen en indien u minderjarig bent, dient u niet te trachten deze producten via de Website te bestellen.

Leeftijdsvereisten bij Aankoop

2.3. Indien u een product hebt besteld waarvoor een minimum leeftijdsvereiste bestaat, dient u bij het bestellen van dat product te bevestigen dat u (en, indien afwijkend, de ontvanger van het product) de vereiste leeftijd hebt om dat product aan te schaffen. Indien wij redelijkerwijs kunnen aannemen dat u niet wettelijk bent toegestaan een product te bestellen, behouden wij ons het recht voor uw bestelling te annuleren.

3. Uw Bestelling

Een Account aanmaken en een Bestelling Plaatsen

3.1.  Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, kunt u kiezen om uw bestelling door middel van een gast checkout te plaatsen of door een account bij ons te openen.

3.2. Wanneer u een account aanmaakt, kunnen wij u vragen wachtwoorden of andere middelen in te stellen om u toegang tot bepaalde delen van de Website te geven, en/of u accountbeveiliging bij te houden, zoals in het Mijn Account onderdeel van de Website. Het is uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord en accountinformatie geheim te houden.

3.3. Indien u producten via de Website bestelt door middel van een gast checkout bent u desondanks verplicht ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken om het ons mogelijk te maken uw bestelling te verwerken. Zie ons Privacybeleid voor inzage hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt en opgeslagen.

3.4. Indien u problemen ondervindt bij het plaatsen van uw bestelling, neemt u dan contact met ons op.

Acceptatie van uw bestelling

3.5. Indien u een inwoner van België, Nederland, Oostenrijk of Duitsland bent, houdt u er dan rekening mee dat alle door u geplaatste bestellingen een verzoek tot aankoop zijn en onderhavig aan acceptatie door ons in overeenstemming met onderstaande paragraaf 3.9. Houdt u er ook rekening mee dat het afronden van het online checkoutproces niet betekent dat wij uw bestelling hebben geaccepteerd. Het accepteren van uw bestelling door ons, gebeurt wanneer wij u berichten dat wij uw bestelling hebben verwerkt.

3.6. Indien u een inwoner van Spanje bent, dient u zich ervan bewust te zijn dat uw bestelling onderhavig is aan de opschortende voorwaarde dat wij in staat zijn een betaling van u te innen. Bevestiging van uw bestelling vindt plaats zodra wij u op de hoogte stellen dat wij uw bestelling hebben verwerkt.

3.7. Indien wij hier een gegronde reden voor hebben, kunnen wij beslissen niet te accepteren en/of te bevestigen dat er een contract tussen u en ons is afgesloten. Om welke reden dan ook zonder verantwoording hiervoor af te hoeven leggen. Voorbeelden van dergelijke geldige redenen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Indien producten op de Website zijn getoond maar niet beschikbaar zijn of foutief zijn geprijsd of anderszins foutief zijn beschreven;

 • Indien CLEAN & GREEN niet in staat is om autorisatie van uw betaling of betaalmethode te verkrijgen.

 • Onjuiste/onvolledige gegevens voor het afleveradres worden ingevoerd.

3.8. Alvorens u een bestelling afrondt, hebt u de mogelijkheid alle geselecteerde producten te herzien en te bevestigen, om zo het totaalbedrag van uw bestelling en de artikelen in uw winkelmand te controleren. Hierdoor kunt u eventuele invoerfouten herstellen en de van toepassing zijnde kortingen op producten bekijken alvorens de bestelling definitief te maken.

3.9 U zult worden gevraagd het juiste afleveradres in te voeren alvorens uw bestelling te bevestigen. Zodra u uw bestelling hebt bevestigd, wordt u gevraagd uw betaalgegevens in te voeren. Dit proces wordt hieronder in meer detail uitgelegd in Artikel 4.

3.10. Indien u ons uw e-mailadres hebt verstrekt na het invoeren van uw betaalgegevens, sturen wij u een e-mail om te bevestigen dat CLEAN & GREEN uw bestelling heeft ontvangen (“Bevestigingse-mail”). U dient zich ervan bewust te zijn dat deze Bevestigings-mail niet inhoudt dat wij uw bestelling hebben geaccepteerd en/of dat er een contract tussen u en ons is afgesloten. In de Bevestigingse-mail vindt u een bestelnummer, de details van de producten die u bij CLEAN & GREEN hebt besteld en leveringsgegevens.

3.11. U draagt de aansprakelijkheid voor de producten die u hebt besteld (inclusief het risico op verlies en/of schade aan de producten) zodra deze zijn afgeleverd op het afleveradres opgegeven bij uw bestelling of, indien aangegeven, op de door u genoemde veilige locatie. Indien u een veilige locatie hebt aangegeven, draagt u alle aansprakelijkheid voor de producten zodra deze zijn afgeleverd op deze veilige locatie.

3.12. Indien CLEAN & GREEN de producten die u hebt besteld niet kan leveren, verwerken wij uw bestelling niet maar houden we u schriftelijk op de hoogte (dat kan per e-mail) en indien u reeds voor de producten hebt betaald, geven wij een volledige restitutie, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, zijnde niet meer dan 14 dagen na de datum waarop uw bestelling is geannuleerd. Indien u hebt gekozen om gefactureerd te worden voor de producten die u hebt besteld, dan wordt de factuur dienovereenkomstig gewijzigd.

4. Betaling

4.1. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen door ons dienen alle door ons verzonden verzendingen vooraf te zijn betaald (op de wijze aangegeven tijdens het checkoutproces).

4.2. Tijdens het checkoutproces wordt u gevraagd uw betaalgegevens in te voeren en te bevestigen. Alle verplichte velden dienen volledig te worden ingevuld. U kunt uw bestelling niet afronden totdat deze gegevens zijn ingevoerd.

4.3. U dient zich ervan bewust te zijn dat bepaalde betaalmethodes beschikbaar op de Website onderhavig kunnen zijn aan aanvullende Algemene Voorwaarden. Indien dit het geval is, zullen de details van dergelijke aanvullende Algemene Voorwaarden verstrekt worden en u zult worden gevraagd hiermee in te stemmen alvorens uw bestelling te bevestigen.

4.4. U dient zich ervan bewust te zijn dat  CLEAN & GREEN uw betaalgegevens verzamelt, opslaat en gebruikt voor een versleuteld, veilig betalingsysteem. Deze informatie wordt alleen gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid.

4.5. U bevestigt dat alle door u gedane betalingen met uw eigen credit/debitcard of vanaf uw eigen betaalrekening worden betaald (indien van toepassing).

4.6. Alle betalingen zijn onderhavig aan autorisatie door de betreffende betalingverwerker of creditcardmaatschappij (indien van toepassing). Indien uw creditcardmaatschappij of de betreffende betalingverwerker weigert de betaling te autoriseren, is het niet mogelijk uw bestelling af te ronden en is  CLEAN & GREEN niet aansprakelijk voor enige vertraging of het niet-leveren van uw product(en).  CLEAN & GREEN laat de betaling plaatsvinden op hetzelfde moment dat u uw bestelling plaatst of kort voor de verzending van uw bestelling (afhankelijk van de gekozen betaalmethode), behalve indien u ervoor kiest gefactureerd te worden voor de product(en) die u hebt besteld, in welk geval u een factuur ontvangt voor betaling op of na de datum van levering van de door u bestelde product(en). Deze betaling omvat zowel het te betalen bedrag voor de bestelde producten en waar van toepassing, ook het bedrag verschuldigd voor het verzenden van uw producten.

4.7. Behalve wanneer u ervoor kiest gefactureerd te worden voor de door u bestelde product(en), dient u indien er zich een fout voordoet en uw betaling niet is ontvangen door  CLEAN & GREEN maar u desondanks de door u bestelde producten ontvangt of hebt ontvangen, onmiddellijk voor deze producten te betalen of de producten naar  CLEAN & GREEN te retourneren naar het verstrekte adres of naar een CLEAN & GREEN winkel in uw land (indien van toepassing) in redelijke overeenstemming met CLEAN & GREEN’s retourneerinstructies en in gelijke toestand waarin u deze hebt ontvangen.

4.8. CLEAN & GREEN behoudt zich het recht voor om alle eventuele ontstane schade (of andere veroorzaakte schade) aan producten die het onderwerp zijn van een onbetaalde bestelling waar de schade het gevolg is van uw handelen of uw nalaten om op redelijke wijze met de producten om te springen aan u te berekenen.

5. Prijsstelling

5.1. CLEAN & GREEN pleegt alle mogelijke inspanning om er zorg voor te dragen dat alle prijsinformatie op de Website correct en actueel is, maar fouten kunnen soms voorkomen. Indien een fout voorkomt en een product onjuist geprijsd is, heeft CLEAN & GREEN het recht uw bestelling niet te accepteren en/of te bevestigen dat er een contract tussen u en ons is afgesloten.

5.2. De totale kosten voor de levering worden gespecificeerd en weergegeven op het betaalscherm en in uw Bevestigingse-mail.

5.3. Van tijd tot tijd kunnen bepaalde producten weergegeven op de Website, onderhavig zijn aan bepaalde aanbiedingen en/of kortingen. Aanbiedingen en kortingen zijn onderhavig aan aanvullende Algemene Voorwaarden.

5.4. CLEAN & GREEN is op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving gerechtigd prijzen van producten, zoals getoond op de Website, te wijzigen. Toegepaste prijswijzingen zullen nimmer met terugwerkende kracht worden doorgevoerd of aan u worden berekenend voor door u reeds bestelde producten en waarvoor CLEAN & GREEN reeds betaling heeft ontvangen.

6. Facturering

6.1. Wanneer CLEAN & GREEN ervoor kiest, of wettelijk vereist is een factuur te verstrekken of beschikbaar te maken, behoudt CLEAN & GREEN zich het recht voor elektronische facturen te verstrekken of beschikbaar te stellen en u stemt in met een dergelijke wijze van facturering.

6.2. Indien u ervoor kiest de door u bestelde product(en) per factuur te betalen, verstrekt  CLEAN & GREEN of onze goedgekeurde leverancier u een elektronische factuur (die, indien van toepassing, onderhavig is aan door ons goedgekeurde Algemene Voorwaarden van de leverancier,) en u stemt in met een dergelijke wijze van facturering.

7. Levering

 7.1. U dient zich ervan bewust te zijn dat deze Algemene Voorwaarden geen invloed hebben op de (dwingende) rechten die u als consument hebt.

7.2. Indien u vragen, klachten of opmerkingen hebt met betrekking tot de levering van de producten, of deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen.

7.3. Bestellingen worden verstuurd naar het afleveradres dat u hebt verstrekt in uw online bestellingsformulier.  CLEAN & GREEN kan niet verantwoordelijk worden gehouden indien dit afleveradres foutief of incompleet is.

7.4. U hebt mogelijk de optie te kiezen voor levering op een verscheidenheid aan adressen en op een adres dat afwijkt van uw factuuradres. U dient zich ervan bewust te zijn dat CLEAN & GREEN niet levert aan postbussen en er gelden beperkingen voor de locaties waar CLEAN & GREEN producten die zijn aangeschaft via onze Website, kan leveren.

8. Annuleren, Retourzendingen en Terugbetalingen

8.1. Onder de EU Richtlijn 97/7/EG voor consumentenbescherming met betrekking tot kopen op afstand (“Richtlijn”) zoals geïmplementeerd in uw land, bent u bevoegd uw contract met ons als volgt te annuleren, ongeacht of het product beschadigd is of foutief geleverd:

8.1.1. Uw recht om producten te annuleren: u kunt uw bestelling te allen tijde annuleren binnen 14 kalenderdagen, vanaf de dag dat u het product ontvangen hebt.

8.1.2. Uw recht om diensten te annuleren: u kunt uw bestelling annuleren binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop wij aanvangen met de dienstverlening aan u.

8.2 Tijdens de bovengenoemde zichttermijn bent u verplicht om redelijke zorg te dragen voor de producten en te zorgen dat zij in uw bezit blijven.

8.3. Alle verzoeken een bestelling te annuleren onder de Richtlijn, kunnen naar ons worden verstuurd per e-mail (of neemt u contact met ons op indien u niet over e-mail beschikt) en dient te zijn gedateerd op de datum waarop u de kennisgeving aan ons verstuurt; gaarne hier documentatie van bewaren.

8.4. Indien u een product dat u hebt besteld wilt annuleren (of annuleren overweegt), dient u zich ervan bewust te zijn dat het recht van EU consumenten onder de Richtlijn niet geldt voor bepaalde producten.

8.5. U dient zich ervan bewust te zijn dat indien u de product(en) ontvangt alvorens deze te annuleren, u de product(en) naar  CLEAN & GREEN voor eigen rekening dient te retourneren.

8.6. U dient alle producten die u ontvangt te controleren en vergelijken met de pakbon die u hebt ontvangen om vast te stellen dat u alles hebt ontvangen wat u hebt besteld. Indien de producten die u hebt ontvangen beschadigd of foutief zijn, dient u details omtrent de schade of fout op de pakbon te vermelden en u dient ons binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen (bijv. per post, telefoon of e-mail) van enige schade of fout.

8.7. U dient de geannuleerde producten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan CLEAN & GREEN te retourneren na ons te hebben verwittigd dat: (i) de producten zijn beschadigd; (ii) de producten foutief zijn geleverd; of (iii) u de bestelling annuleert onder de Richtlijn.

8.8. Indien u kiest om producten naar CLEAN & GREEN te retourneren, zijn wij niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die tijdens het vervoer optreedt en derhalve raden wij aan dat u gebruikmaakt van een aangetekende leveringdienst. Indien de geretourneerde producten tijdens het vervoer verloren of beschadigd geraakt zijn, behouden wij het recht voor om u bedragen passend bij een dergelijk verlies of schade in rekening te brengen en te claimen.

8.9. Voor alle retouren per post, gaarne het retourformulier op de met de door ons bij de product(en) geleverde pakbon volledig invullen en het volledige retourformulier naar ons opsturen samen met de product(en) die u wenst te retourneren. Wij raden u aan een ontvangstbewijs te vragen van de verzending, zodat indien uw producten ons niet bereiken, wij u kunnen vragen naar een bewijs dat deze aan ons zijn verstuurd.

8.10. Voor zover toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving, dient u zich ervan bewust te zijn dat wij geen retouren van beschadigde of foutief geleverde producten accepteren indien u nalaat ons hiervan binnen redelijke termijn te informeren. In geval van beschadigde of foutief geleverde producten, kunnen wij u vervangende producten aanbieden.

8.11. Het is u niet toegestaan producten die u wenst te annuleren en te retourneren te gebruiken en/of te dragen en waar mogelijk, dienen de geretourneerde producten te worden teruggezonden in hun originele verpakking. 8.12. Paragrafen binnen dit Artikel 8 zijn niet bedoeld een volledige opsomming te zijn van al uw rechten onder de Richtlijn. Voor verdere informatie over uw rechten kunt u contact opnemen uw plaatselijke handelsnormenautoriteit of de plaatselijke consumentenautoriteti

8.12. CLEAN & GREEN geeft u een restitutie wanneer u annuleert of een geannuleerd product retourneert onder de Richtlijn. Dergelijke restituties worden verwerkt in overeenstemming met uw wettelijke rechten en CLEAN & GREEN restitueert u binnen 14 dagen na de datum waarop wij de annulering van uw bestelling ontvangen. Indien u hebt gekozen om gefactureerd te worden voor de product(en) die u hebt geannuleerd of aan ons hebt geretourneerd, wordt een aangepaste factuur of een nieuwe factuur aangemaakt (indien van toepassing).

8.13. Indien de producten reeds aan u zijn geleverd, dient u de producten zo spoedig mogelijk aan CLEAN & GREEN te retourneren op het adres aangegeven op de pakbon of naar een CLEAN & GREEN winkel in uw land (indien van toepassing) en wij raden u aan een ontvangstbewijs van uw verzending te verkrijgen. Indien u slechts een deel van uw bestelling retourneert, restitueren wij slechts de kosten van de producten maar niet de in rekening gebrachte leveringskosten.

8.14. Door ons betaalde restituties geschieden via de door u gekozen betaalmethode tijdens het plaatsen van uw bestelling en zijn onderhavig aan ons recht bedragen in te houden voor producten die bij retour beschadigd blijken te zijn.

9. Algemene Voorwaarden Website

Nauwkeurigheid van de inhoud

9.1. Voor zover toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving, verwerpt  CLEAN & GREEN alle verklaringen en garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud of informatie weergegeven in of op deze Website accuraat, volledig, actueel is en/of geen inbreuk doet op de rechten van enige derde.

Schade aan uw computer of ander apparaat

9.2.  CLEAN & GREEN spant zich redelijkerwijs in om zorg te dragen dat deze Website vrij is van virussen en andere kwaadaardige of schadelijke inhoud. Wij kunnen echter geen garantie geven dat het gebruik door u van deze Website (inclusief de inhoud op de website of websites toegankelijk via de website) geen schade aan uw computer of andere apparatuur zullen veroorzaken. Het is uw verantwoordelijkheid zorg te dragen dat u de juiste toerusting hebt (inclusief antivirussoftware) om deze Website veilig te gebruiken en alles dat schade zou kunnen toebrengen of uw computer of andere apparatuur zou kunnen beschadigen, te blokkeren. Behalve wanneer vereist door van toepassing zijnde wetgeving, is  CLEAN & GREEN niet aansprakelijk jegens enig persoon voor verlies of schade die zij lijden als gevolg van virussen of andere kwaadaardige of schadelijke inhoud die zij van of via deze Website oplopen.

Links naar andere websites

9.3.  CLEAN & GREEN heeft links naar andere websites op deze Website geplaatst die u wellicht interessant vindt. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites en wij beheren deze websites ook niet. U stemt ermee in dat indien u een gelinkte website van deze Website bezoekt, wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze website, ook niet voor adverteren of aan u beschikbaar stellen van producten via dergelijke sites. Bovendien is CLEAN & GREEN niet verantwoordelijk voor enige overtreding, schade of verlies veroorzaakt door of in verband met uw gebruik van dergelijke websites behalve wanneer verplicht door van toepassing zijnde wetgeving.

10. Intellectueel Eigendom

10.1. U stemt in dat alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, database rechten, auteursrechten, merken en andere intellectuele eigendomsrechten) van alle materiaal of inhoud (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, plaatjes, foto’s, animaties, video’s, tekst, gegevens compilaties, audio en/of visuele clips, muziek, software en iedere combinatie van het hiervoor genoemde) geleverd of beschikbaar gesteld op deze Website eigendom van of onder licentie is van CLEAN & GREEN is beschermd door van toepassing zijnde intellectuele eigendomsrechten en verdragen over de hele wereld. Het is u slechts toegestaan deze artikelen/inhoud te gebruik zoals nadrukkelijk geautoriseerd door ons of onze licentiegevers.

10.2. U kunt de inhoud op de Website alleen voor uw eigen persoonlijk gebruik of persoonlijk niet-commercieel gebruik gebruiken, downloaden en printen. Anderszins dan voor uw eigen persoonlijk gebruik of interne zakelijke doeleinden, is het u niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  CLEAN & GREEN:

 • enige inhoud op de Website te kopiëren, te reproduceren, te gebruiken of anderszins te verwerken;
 • enige inhoud op de Website voor welk doeleinde dan ook te modificeren, te distribueren of te hergebruiken;
 • te reproduceren, crawlen, inlijsten, naar deze Website linken of deeplinken vanuit van enige andere website;
 • de inhoud van de Website te gebruiken voor enige commerciële exploitatie van welke aard dan ook.

10.3. Behalve zoals beschreven in Artikelen 10.1 en 10.2 hierboven stemt u in om niet (en stemt u in geen derde te assisteren of te faciliteren om) te kopiëren, reproduceren, uitzenden, publiceren, weergeven, distribueren, commercieel exploiteren, manipuleren met of creatief afgeleide werken van dergelijke materiaal en inhoud.

10.4. Het “ CLEAN & GREEN” merk alsook alle merken, figuratief of niet, en alle handelsnamen, bedrijfsnamen, afbeeldingen, foto’s, logo’s die op onze producten, Website, accessoires of verpakkingen zijn afgebeeld, geregistreerd of niet (de “Handelsmerken”), zijn en blijven het exclusieve eigendom van CLEAN & GREEN en/of haar partners en/of licentiegevers en zijn beschermd door van toepassing zijnde intellectuele eigendomsrechten en verdragen over de hele wereld en mogen niet worden gereproduceerd of anderszins gebruikt zonder nadrukkelijke toestemming.

Eigendom van rechten en user content

10.5. Indien u een copyright of andere intellectuele eigendomsrecht van de Website verwerft (van rechtswege of anderszins), dan stemt u in deze toe te wijzen (of, indien toewijzing niet mogelijk is in uw land, het toekennen een niet-exclusieve licentie van) aan de  CLEAN & GREEN    (inclusief de rechten die u mogelijk hebt in gebruiker gegenereerde inhoud die u indient via de Website) op een wereldwijde basis uitsluitend voor zover wettelijk toegestaan. U neemt tevens afstand van alle morele rechten die u verwerft in of tot de Website, indien van toepassing en voor zover mogelijk op grond van toepasselijk recht.

10.6. Verder stemt u in alle dergelijke documenten te vernietigen en andere handelingen en dingen te doen die wij redelijkerwijs kunnen eisen om dergelijk rechten toe te wijzen aan CLEAN & GREEN  en ons te vrijwaren van morele rechten die u verwerft in of op de Website, indien van toepassing en voor zover mogelijk onder uw jurisdictie.

10.7. Ieder materiaal dat u uploadt op deze Website wordt beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten verbonden en CLEAN & GREEN heeft het recht dergelijk materiaal te gebruiken, te kopiëren, te distribueren en te onthullen aan derden voor ieder doeleinde. CLEAN & GREEN heeft tevens het recht uw identiteit te onthullen aan iedere derde die claimt dat enig materiaal geplaatst of ge-upload door u op onze sites inbreuk maakt op hun intellectuele eigendomsrechten of op hun privacyrechten..

10.8. CLEAN & GREEN is niet verantwoordelijk of aansprakelijk aan u of enige derde, voor de inhoud of juistheid van artikelen geplaatst door u of enige andere gebruiker van deze Website en u stemt hierbij in verantwoordelijk te zijn aan CLEAN & GREEN voor en CLEAN & GREEN te vrijwaren en te blijven vrijwaren tegen, alle kosten, schade, onkosten, verlies en aansprakelijkheden gemaakt en/of geleden door CLEAN & GREEN als gevolg van een claim met betrekking tot uw inhoud, door u geplaatste artikelen en/of ander gebruik door u van de Website welke inbreuk maakt op deze Algemene Voorwaarden.

10.9. CLEAN & GREEN heeft het recht materiaal of berichten te verwijderen die u op de Website plaatst indien  CLEAN & GREEN redelijke gronden heeft aan te nemen dat dergelijk materiaal of bericht inbreuk maakt op CLEAN & GREEN’s rechten of richtlijnen of enig ander recht van derden.

11. Promotiecodes

11.1. In bepaalde omstandigheden verstrekt  CLEAN & GREEN u een online aanbiedingscode voor een korting op producten. Wij kunnen de aanbiedingscode tonen op de  CLEAN & GREEN’s aanbiedingspagina, via e-mail of gedrukte marketing. Wanneer u een aanbiedingscode gebruikt, raden wij u aan de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden te controleren.

12. Aansprakelijkheid

12.1 We zijn niet aansprakelijk jegens u indien wij zijn verhinderd of vertraagd worden om aan onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden te voldoen vanwege handelen (of iemand die uit hoofde van u handelt) of nalaten van handelen aan uw kant of vanwege gebeurtenissen die redelijkerwijs gezien buiten onze controle liggen.

12.2 Producten die CLEAN & GREEN aan u levert dienen van voldoende kwaliteit te zijn en indien het product niet van voldoende kwaliteit is, kunt u contact opnemen met CLEAN & GREEN voor reparatie of vervanging of, indien dit niet mogelijk is, voor een restitutie.

12.3 U dient het advies dat wij u geven op te volgen om de producten die u geleverd hebt gekregen veilig te bewaren (inclusief instructies of gebruiksaanwijzingen van producten verstrekt bij de producten). Wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor schade aan producten die wij hebben geleverd veroorzaakt door het niet opvolgen van dit advies.

12.4 U hebt bepaalde rechten als consument, inclusief wettelijke rechten met betrekking tot verkeerd of onjuist beschreven producten. Voor verdere informatie over uw wettelijke rechten in uw land, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke handelsnormenautoriteit of de equivalenet consumentenautoriteit. Niets in deze Voorwaarden beïnvloedt deze (dwingende) rechten en CLEAN & GREEN zal met name haar verplichtingen onder deze Voorwaarden in redelijkheid en professioneel nakomen.

12.5 CLEAN & GREEN is slechts verantwoordelijk voor verlies dat een natuurlijk, voorzienbaar gevolg is van een inbreuk door ons op deze Voorwaarden.

12.6 In het geval, en voor zover toegestaan door de wetgeving in uw land, is CLEAN & GREEN niet aansprakelijk, voortvloeiend uit, of verbandhoudend met, deze Voorwaarden voor:

12.6.1 verlies met betrekking tot uw zakelijke activiteiten inclusief (zonder beperking) verloren gegevens, winstverlies, inkomstenverlies of onderbreking van de bedrijfsvoering;

12.6.2 verlies van goodwill of schade aan reputatie; of

12.6.3 indirecte schade geleden door u voortvloeiend uit, of in verband met, deze Voorwaarden; of

12.6.4 enige andere immateriële directe en indirecte schade.

12.7  CLEAN & GREEN is niet aansprakelijk voor enige inbreuk door u op de van toepassing zijnde wetten van het land waarvan u een inwoner bent, het product van bestelt of het land waar u verzoekt het product aan te leveren. U dient aan alle van toepassing wetten en regelgeving van het land van waaruit u de producten bestelt en waarvoor de producten zijn bedoeld te voldoen. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of er beperkingen zijn aangaande de producten die u via de Website kunt bestellen.

12.8 De totale aansprakelijkheid van  CLEAN & GREEN aan u onder deze Voorwaarden bedraagt niet meer dan 100% van de prijs van de door u bij CLEAN & GREEN bestelde product(en) plus de kosten van levering van dergelijk(e) product(en) aan u.

12.9 Behalve in geval van opzettelijke en grove nalatigheid, is onze aansprakelijkheid beperkt tot voorzienbare typische schades. In geval van opzettelijke schending van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale plichten), is onze aansprakelijkheid ook beperkt tot voorzienbare typische schades. Indien de geschonden verplichtingen geen essentiële contractuele verplichtingen (kardinale plichten) zijn, is onze aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid uitgesloten.

12.10 Kardinale plichten zijn essentiële contractuele verplichtingen, d.w.z. verplichtingen die de basis vormen van de overeenkomst en waarop u mag kunnen vertrouwen. Dit zijn derhalve essentiële rechten en verplichtingen die de basis vormen voor de uitoefening van het contract en onmisbaar zijn om het doeleinde van het contract te bereiken.

12.11 Uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid geldt ook voor onze grondwettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

Uitsluitingen van aansprakelijkheid

12.12  CLEAN & GREEN sluit alle verklaringen, garanties, Algemene Voorwaarden (uitdrukkelijke of stilzwijgende wet, gewoonterecht of anderszins) uit voor zover wettelijk is toegestaan. CLEAN & GREEN accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die niet redelijkerwijs voorzienbaar of voortvloeiend is uit, of verbandhoudend met, deze Voorwaarden of uw gebruik van de Website, behalve indien u een inwoner van Duitsland bent indien een dergelijke aansprakelijkheid te wijten is aan opzettelijke of grove nalatigheid van  CLEAN & GREEN’s en/of onze grondwettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

12.13 Behalve voor zover vereist door van toepassing zijnde wetgeving, is CLEAN & GREEN niet aansprakelijk aan enig persoon voor enig verlies of schade voortvloeiende uit het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud of informatie weergegeven in of op de Website.

12.14 CLEAN & GREEN is niet verantwoordelijk voor de kosten aan u in rekening gebracht door uw creditcardmaatschappij, bank of betalingverwerker (indien van toepassing), als gevolg van een door CLEAN & GREEN verwerkte betaling in overeenstemming met uw bestelling.

12.15 Deze uitsluitingen zijn onderworpen en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van het land waarin u woonachtig bent (zijnde ofwel Oostenrijk, België, Duitsland, Nederland of Spanje). Indien één of meer bepalingen van deze vrijwaringen en uitsluitingen onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar zijn, dan wordt die bepaling geacht onuitvoerbaar te zijn en dit beïnvloedt niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

13.   Overdracht

13.1 Het is u niet toegestaan uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, onder te brengen, of over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van CLEAN & GREEN.

13.2  CLEAN & GREEN kan elk van haar rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen aan, overdragen aan, vervangen of onderbrengen bij een onderneming binnen CLEAN & GREEN  of enige andere derde naar eigen inzicht, mits dit uw rechten onder deze Voorwaarden niet beïnvloedt.

14. Derdenrechten

Alleen u en CLEAN & GREEN  zijn bevoegd deze Voorwaarden af te dwingen.

15. Vrijwaring

Uitstel of vertraging door CLEAN & GREEN in het uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel onder deze Voorwaarden geldt niet als een vrijwaring van dat recht of rechtsmiddel of zal de mogelijkheid tot het vervolgens uitoefenen van dat recht of rechtsmiddel beïnvloeden. Enige vrijwaring dient schriftelijk met u en de betreffende partij te zijn overeengekomen.

16.   Onuitvoerbaarheid

Indien één van deze Algemene Voorwaarden onrechtmatig, nietig of niet-afdwingbaar worden bevonden door een rechtbank van een bevoegde jurisdictie, blijven de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht.

17.   Jurisdictie

Deze Voorwaarden, alle transacties en zaken voortvloeiend uit uw gebruik van de Website (inclusief contracten aangegaan tussen u en CLEAN & GREEN via de Website) zijn onderworpen aan de wet van het land waarin u woonachtig bent en onderhavig aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechterlijke instanties van het land waarin u woonachtig bent.

18.   Gehele Overeenkomst

18.1 Deze Voorwaarden en documenten waar nadrukkelijk naar verwezen wordt, vormen de gehele overeenkomst tussen CLEAN & GREEN en u en vervangen alle voorgaande regelingen, Algemene Voorwaarden, garanties en/of afspraken tussen CLEAN & GREEN en u, met betrekking tot de inhoud van elk bestaand contract, voor zover wettelijk toegestaan, mondeling, schriftelijk of anderszins.

18.2 Door in te stemmen met deze Voorwaarden, (en de documenten waarnaar hier wordt verwezen), waarborgen zowel CLEAN & GREEN als u dat geen van beide partijen zich baseert op enige andere verklaring, vertegenwoordiging, garantiestelling van enig partij (al dan niet genoemd in de overeenkomst) anderszins dan zoals nadrukkelijk genoemd in deze Voorwaarden.

18.3 CLEAN & GREEN en u stemmen in dat slechts die rechten en rechtsmiddelen beschikbaar staan tot de partijen die voortvloeien uit, of in verband met, uw gebruik van de producten, levering en/of de Website zullen worden gebruikt voor contractbreuk zoals bedoeld in deze Voorwaarden.

19.   Wijzigingen aan deze Voorwaarden

19.1 CLEAN & GREEN behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken om enig deel van deze Voorwaarden op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Wijzigingen aan de Voorwaarden worden door CLEAN & GREEN op de Website geplaatst en de datum bovenaan deze Algemene Voorwaarden worden aangepast om inzichtelijk te maken wanneer deze Voorwaarden laatstelijk zijn herzien.

19.2 CLEAN & GREEN adviseert dat u deze Voorwaarden regelmatig bekijkt om u op de hoogte te houden van de huidige Voorwaarden geldend voor uw gebruik van de Website en de levering van uw producten.

19.3 Het opnieuw bezoeken en gebruikmaken van de Website na wijzigingen of updates betekent dat u de nieuwe Voorwaarden accepteert. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de Website te controleren en u op de hoogte te stellen of er Wijzigingen aan deze Voorwaarden zijn aangebracht.

19.4 U dient zich ervan bewust te zijn dat deze Algemene Voorwaarden uw (dwingende) rechten die u als consument hebt niet beïnvloeden. Voor meer informatie over uw rechten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke handelsnormenautoriteit of de equivalente consumentenautoritetis.

Additionele gebruikersvoorwaarden – Richtlijnen voor product reviews

 Door het bezoeken, navigeren, gebruiken, registreren of bij te dragen aan de  CLEAN & GREEN website en elk ander gebied van onze website waar je berichten kunt plaatsen opmerkingen, beoordelingen of vragen kunt stellen bevestigt u dat u hebt gelezen, begrepen en akkoord bent gegaan met de volgende voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden in hun geheel, dient u deze website niet gebruiken.

Eigenaar van uw bijdragen

Anders dan persoonsgegevens die onderworpen zijn aan ons privacybeleid zijn alle reacties, blogs, feedback, suggesties, vragen, ideeën, ontwerpen, foto’s, product of marketing ideeën en alle andere inzendingen bekendgemaakt, ingediend of aangeboden aan  CLEAN & GREEN op of via de website of op andere wijze bekendgemaakt, ingediend of aangeboden door u (collectief, "Inzending") is en blijft eigendom van CLEAN & GREEN eens te zijn ingevoerd. Uw bijdrage moet voldoen aan de voorwaarden die wij stellen. U garandeert dat u het recht bezit over uw inzendingen en dat uw inzending zal voldoen aan onze normen en richtlijnen.

Sociale netwerk websites

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op inzendingen die u op elke  CLEAN & GREEN gelieerde derde partij website of pagina, zoals onze Facebook pagina, Twitter, YouTube of social netwerk website, plaatst. Alle opmerkingen, afbeeldingen, video's en een ander type van materiaal dat op een social netwerk website komt niet noodzakelijk overeen met de meningen of ideeën van CLEAN & GREEN of haar werknemers en CLEAN & GREEN is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. In ieder geval moet al het materiaal geplaatst op een social network website voldoen aan deze voorwaarden en de gebruikersvoorwaarden van de desbetreffende social netwerk website, voor zover van toepassing.

Intellectuele eigendomsrechten

Een openbaarmaking, onderwerping of aanbod van alle inzendingen en uw confirmatie met deze voorwaarden vormt een toewijzing aan  CLEAN & GREEN voor alle intellectuele eigendomsrechten. Wanneer u gebruik maakt van een functionaliteit die u toelaat om materiaal te uploaden naar onze website, met inbegrip van vragen, of om contact te leggen met andere gebruikers van onze website of inzending op elk CLEAN & GREEN gelieerde, derde partij, website of pagina te maken, moet u voldoen aan de inhoud normen en voorwaarden hieronder genoemd. Reclame van derden op de CLEAN & GREEN  website en sociaal netwerk websites zijn niet de verantwoordelijkheid van, of onderschreven door, CLEAN & GREEN. Alle rechten, waaronder het auteursrecht op CLEAN & GREEN zijn eigendom van of in licentie gegeven aan CLEAN & GREEN. Elk gebruik van een CLEAN & GREEN sociaal netwerk website of hun inhoud, met inbegrip van het kopiëren of opslaan in zijn geheel of gedeeltelijk, anders dan voor uw eigen persoonlijke, niet-commercieel gebruik is verboden zonder toestemming van CLEAN & GREEN. © CLEAN & GREEN. Alle wereldwijde rechten voorbehouden.

Vertrouwelijkheid

Al het materiaal dat u upload naar onze website zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom, we hebben het recht om deze te gebruiken, kopiëren, distribueren en openbaar te maken aan derden voor welk doel dan ook. We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat materiaal dat geplaatst of geüpload is door u naar onze website of elk ander CLEAN & GREEN gelieerde, derde partij sociaal netwerk website, als er zich een schending van hun intellectuele eigendomsrechten, of van hun recht op privacy voordoet. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden, voor de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal van u of dat door een andere gebruiker op onze website is geplaatst. Wij hebben het recht om alle inzendingen die u op onze website doet, en naar onze mening, niet voldoen aan de inhouds normen hieronder, te verwijderen.

Kom ik in aanmerking om een inzending te plaatsen?

 • U moet 18 jaar of ouder zijn
 • Leveranciers of fabrikanten komen niet in aanmerking om een inzending te plaatsen

Regels voor inzendingen

 • Wees beleefd en schrijf alleen in het Nederlands.
 • U bevestigt dat de inzending uw eigen is en dat de inhoud geen inbreuk maakt op materiaal, handelsmerken of intellectuele eigendomen van anderen
 • Als u een onmiddellijke reactie van ons verwacht of een opmerking heeft over onze service kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen voor een snellere respons

Inzendingen mogen geen:

 • beledigende, hatelijke, racistische, seksueel expliciet of discriminerende opmerkingen of inhoud die kunnen worden beschouwd als intimidatie, misbruik of bedreigingen tegen de persoonlijke veiligheid of eigendommen van anderen bevatten
 • opmerkingen over andere beoordelaars of bloggers
 • criminele beschuldigingen, valse, lasterlijke of misleidende verklaringen bevatten
 • materialen zijn die anderen imiteert
 • spam of advertenties
 • merknamen of handelsmerken van derden
 • persoonlijke informatie betreffende iedereen, inclusief jezelf, zoals telefoonnummers, postadressen of creditcardnummers
 • HTML-code, computer script of website url's
 • beschikbaarheid, prijs of alternatieve bestelling of levering informatie
 • informatie over de leveranciers of fabrikanten van CLEAN & GREEN

CLEAN & GREEN, naar eigen oordeel, behoudt zich het recht voor om:

 • inzendingen niet te publiceren of te verwijderen
 • zo nodig passende maatregelen te treffen
 • Verwijder beoordelingen die betrekking hebben op seizoensgebonden producten als het seizoen is afgelopen.

Laat het ons weten als je inzendingen hebt gevonden die niet voldoen aan onze regels

20.   Contactgegevens

Indien u vragen, klachten of opmerkingen hebt met betrekking tot de producten, de levering van de producten, de Website of deze Voorwaarden neemt u dan contact met ons op met info@cleanengreen.eu

 

 


Winkelwagen 0 Product Producten (leeg)    

Geen producten

Te bepalen Verzending
€ 0,00 Totaal

Afrekenen

Het product is succesvol aan uw winkelwagen toegevoegd
Aantal
Totaal
Er zijn 0 artikelen in uw winkelwagen. Er is 1 artikel in uw winkelwagen.
Totaal producten
Totaal verzendkosten  Te bepalen
Totaal
Ga door met winkelen Doorgaan naar betalen